AYLİN ÇETİNER ile HERKES İÇİN FİNANSAL ASTROLOJİ

Profesyonel finansçıların tümü finansal trendleri izleyecek kimi yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemler birden fazladır ve birbirinden farklılık gösterirler. Bununla birlikte neredeyse hepsi üç faktörün birbirleriyle etkileşiminin matematiksel ifadesine dayalıdır: Ekonomi ve siyasetin genel trendleri ve buna bağlı şekillenen piyasa dinamikleri, hisselerin özgül performansları, yatırımcı algı ve kararları.

Öte yandan evren bütüncül olarak tüm var olanın bir diğeri ile etkileştiği bir alanlar ve enerjiler bütünlüğüdür. Astroloji bu enerji ve alanların etkileşiminin uzay-zaman ve varlık üzerinde yarattığı tesirleri anlamanın bir yoludur. Bu bakımdan astroloji bir kehanet sanatı değildir. Astroloji bize farklı etkileşim döngü ve örüntülerinin belli bir anda mevcut konsantrasyon, şiddet ve yönünü söyler. Bu bakımdan bir matematiği vardır. Ancak bize oran, seviye, fiyat gibi nicel verileri söyleyemez.

Finansal astroloji, trend analizinin üç faktörünü oluşturan ekonomik-siyasi riskler, piyasa dinamikleri, hisse performansları ve yatırımcıların kollektif kararlarının evrende mevcut alan ve enerjilerin yayılım ve etkileşiminden nasıl tesirler aldığını çözümlememizi sağlar. Böylelikle oran, seviye ve fiyat gibi parametreleri bilemeyecek olmakla birlikte ekonomi, siyaset, piyasa, hisseler ve yatırımcı davranışlarına ilişkin kestirimler yapmak ve öngörülerde bulunmak noktasında bize analizlerimizi kalibre etmek imkanı verir.

Bu bağlamda finansal astroloji disiplinler-arası bir yaklaşımdır. Finans, ve hatta siyaset alanında astrolojinin sağladığı bilgiyi kullanmak için önce bu alanlarda kapsamlı bir birikim ve deneyim sahibi olunması, kullanılan stratejik ve trend analiz yöntemlerini bilmek ve bu konularda birikim sahibi olmak gerekir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse finansal astrolojiyi kullanmak için sadece finansı veya sadece astrolojiyi bilmek yetmez. Her ikisinin de bilgi ve brikimine sahip olmak gerekir.

Bu noktada önemli olan bir başka faktörse öz-disiplindir. Bu noktadaysa öne çıkan konu stres yönetimidir. Bu sebeple beynin duygu kontrolü ve stres seviyesiyle ilgili bölümlerinin yapısını değiştirmek ve kuvvetlendirmek gerekir. Yapılan akademik çalışmalar göstermektedir ki her gün uygulanan Mindfulness pratikleri bu konudaki yetkinliği arttırıyor.

Bu eğitimde katılımcılar geliştirdiğimiz disiplinler-arası metodolojiyi öğrenerek finans, astroloji ve Mindfulness üçgeninde yatırım analizi yapmayı, bu analizler sonunda öngörülerde bulunarak karar almayı ve bu kararları öz-disiplin çerçevesinde hayata geçirmenin temel dinamiklerini öğrenecekler.

Kati olarak bilmek gerekir ki finansal astroloji basitçe ve sadece gökyüzünün hareket ve durumundan piyasaların aldıkları etkinin bilinmesine indirgenecek bir iş değildir. Astrolojinin bize sağladığı belli bir anda evrendeki enerjinin hangi dinamik ve etkileri ön plana çıkardığının bilgisidir. Bunun ötesinde kazanacak yatırım pozisyonunu almak ve uygulamak için her üç alanın; finans, astroloji ve Mindfulness disiplinlerinin bilgisini ve zenginliğini harmanlayarak bunları birlikte kullanmak gerekir. İçinizdeki boğa ancak böyle uyanacak, bu seminerde kazanacağınız farkındalık ve bilgi sizi kişisel refahınızı arttırma yoluna sokacaktır.

Esasen tekil bir yönteme dayanarak piyasa analizi yapılacak ve yatırım kararları alınacaksa seçilecek yöntem ekonomi, temel ve teknik analiz öğrenmek olmalıdır. Ancak tüm bunların üzerine astrolojinin sağladığı avantajları kullanmak isteniyorsa disiplinler-arası bilgi sahibi olmak şarttır. Gökyüzünün sağladığı bilgiyi piyasaları yorumlamak noktasında kullanmak için temel ekonomi ve piyasa analizi yöntemlerinin lisanını kullanabilmek gerekir. Sadece bu şekilde gökyüzünün hareket ve işaretlerinin piyasaya etkilerinin ne olacağını tercüme edebilir ve yorumlayabilirsiniz

Finansal piyasalarda edinilmiş 30 yıllık deneyimi, astrolojinin sağladığı imkanlar ve Mindfulness pratiğiyle bütünleştiren özgün yaklaşımımızı bu eğitimde katılımcılara aktararak bilgili, bilinçli, disiplinli kazanan yatırımcıların yolunu kolaylaştıracak ve kısaltacağız.
Aylin Çetiner
Finansal Astrolog