“Dönüşüm” kolay olmayacak 2023

“Dönüşüm” kolay olmayacak

NİSAN 2023

Sevgili okurum,

2023 yılına dair öngörülerimin yer aldığı bu makale, Astroloji 2023 dergisinde yer alan yazımın orijinal halidir. Dergiye gönderdiğim yazımda yer alan seçim öngörüleri, o yazı sınırlarına sığmamıştı. Burada, seçim öngörüm dahil, yazımın tümünü okuyabilirsiniz. Finansal astroloji açısından önemli günleri, uyarılarımla beraber ajandanıza kaydetmeyi ihmal etmeyin.

2023; bilgelik, bağımsızlık ve insanlığın var olan gücünün farkına varması…

Yeni yıla finansal astrolojide para gezegeni Venüs’ün Plüton ile kavuşumu ve çift retro ile giriş yaptık. Kaynak kapasitemiz, enerji ve yaşam enerjimizin gezegeni Mars’ın, iletişim ve zihin gezegeni Merkür’ün geri giden pozisyonda olması, işlerin kolaylıkla akmayacağının, karşılaşacağımız zorlukların belirtisi.

2023, Dünya’da para gücünün baskısını hissedeceğimiz bir yıl olacak. 

Yeni yıla girerken bize en yakın gezegen, gecemizin ışığı Ay, Boğa burcunda sevdiği yerde. Gaia’nın oğlu ve kocası, ilk göklerin tanrısı Uranüs ise bulunduğu Boğa burcunda hiç rahat değil. Konusu değerlerimiz ve eskimiş yapıları yıkmak, yeni gelene yer açmak için 2019’dan beri burada. 2026 Mayıs’a kadar Uranüs Boğa burcunda para piyasalarındaki yeni kurulacak düzene yer açmak için bizimle olacak…

Üzerinde yaşadığımız gezegen Gaia; tüm canlıların annesi, zamanın başlangıcında kaostan doğmuş tanrıça Gaea yani ana toprak, doğa ana ve bir canlı. Bizler, Uranüs Boğa sürecinde bu canlı varlığın üzerinde yaşadığımızın farkına varıyoruz…
Yeryüzü, gökyüzü ve bu gezegende keyif aldığımız herşey tanrıça Gaia ile ilgili.

Ve para yine Gaia’nın konusu… Paranın spritüelliğinin farkına varışımız, para ile ilişkimizi düzenlerken yaradılışımızın farkına varışımız ise finansal astroloji.

19 kasım 2021’de başlayan, Boğa ve Akrep burçlarında gerçekleşmekte olan Ay ve Güneş tutulmaları 28 Ekim 2023’de Boğa burcundaki son ay tutulması ile sona erecek. Boğa ve Akrep para hattıdır, ekonomidir, bankacılıktır. Boğa istikrar isterken Akrep krizler yaratır, ölüm ve yeniden doğuştur; yeninin doğması için eskinin ölmesi gereklidir. Astrolojiyi para piyasalarına uyarlayarak Türkiye’ye ilk kez sunmam ve bu sayede Türk yatırımcısının finansal enstrümanları analiz ettiğim finansal astroloji seminerleriyle tanışması da yine Uranüs Boğa burcu seyrinin başlaması ve devamında Boğa-Akrep tutulmaları ile gerçekleşti.

28 Ekim 2023’deki Ay tutulması, Türkiye Cumhuriyeti doğum haritasında ülkenin kişiliğini/yönetimini ifade eden Güneş’inin tam karşısında olması sebebiyle, çok önemlidir. Hepimiz bir güneş tutulmasıyla doğarız, ay tutulmaları ise sonlanmaları ifade eder.

2023’de burç değiştirecek yapılardan biri de, tutulma hattı Koç ve Terazi burçlarında kendini gösterecek. 20 Nisan 2023’te, dönemin ilk Koç burcu tutulması, 14 Ekim’de ise Terazi tutulması gerçekleşecek. Koç-Terazi, ben ve sen dengesidir, adalet sistemidir.

Gök gürültüsü tanrısı Zeus ya da Roma’daki adıyla Jupiter, 16 Mayıs’a kadar Koç burcunda. Öncü, atılımcı ve biraz kavgacı Jüpiter’in Koç burcunda olacağı 2023 Mayıs ortasına kadar, dünya üzerinde yeni liderlerle tanışacağımız dönem olacaktır.

Bu yeni önderler, liderlik kapasitesi yüksek, öncü, girişimci ve özgürlük temalarıyla dikkat çeken; kendine fazlasıyla güvenen ama biraz genç ve tecrübesiz yapıda, yenilikçi; din ve inançlar, hukuk ve üniversiteler konularında reformlar yapabilecek kişiler olacak.
Jüpiter Koç, Türkiye Cumhuriyeti doğum haritasında kendisini iktidar ve meclis bölgelerinde gösterecektir
Yılın ikinci yarısında ise Jüpiter’i Boğa burcunda göreceğiz. Konusu dünyanın sahip olduğu doğal kaynaklar, Gaia’nın doğal kaynaklarını korumak.

Jüpiter Boğa maddi başarı ile ilgilidir. Finansal konularda hukuksal yeni düzenlemelerin getirilmesi bu dönemde gerçekleşecektir. Jüpiter Boğa’nın bir diğer konusu da toplumun değer yargıları, örf ve adetlerimizdir. Jüpiter Boğa’ya girince para peşinde koşarken toplumun geleneklerini dikkate almak, bunlara ters düşmemek gerekir. Maddi kaynaklarımızı verimli kullanmak için yeni hukuksal düzenlemelerin getirilmesi de yine bu dönemin konusu olacaktır. Burası çok önemli bir alan çünkü Jüpiter Boğa’ya maddi başarı vaad edilmiştir.

Bunlar güzel haberler… Peki kolay mı olacak? Hayır.

17 Mayıs 2023’te Jüpiter Boğa burcuna geçer geçmez Plüton ile 90 derecelik zor bir açı yapacak ve Jüpiter’in yukarıda bahsettiğimiz kendi konularında kendini göstermesi, oldukça zorlayıcı ve mücadeleli olacaktır.

17 Mayıs tarihi itibarı ile dünyada bankacılık krizleri kendini gösterebilir.

Hecker’lara da dikkat etmeli. Plüton’un da Kova burcunda olacağını düşünürsek, “teknolojik para savaşı”ndan söz edebiliriz, ki burada kripto paralar akla gelir. Bu konuda yapılacak regülasyonları gündeme taşır.
Jüpiter ilerledikçe, özellikle Uranüs ile kavuşacağı 2024 senesinde kendini çok etkin gösterecektir. 2023’e ise mücadele yılı denebilir.

Plüton Kova, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum haritasında bankacılık sektörünü işaret eden bölgededir. Plüton köklü dönüşümleri getirir ve çok zorlayıcıdır. Meclisi ifade eden bölgeden Jüpiter ile kare açısının aktif olduğu 17 Mayıs-11 Haziran arasını “bankacılık sektörü problemlerine dikkat edilecek,” diye ajandamıza not almak gerekir. Plüton bulunduğu bölgede kriz yaratır. Plüton bu dönemde tutulma hattı olan Ay düğümlerine de zor bir açı içindedir.

Tüm bu yapıların ülkemiz haritasındaki yerleşimi, yılın ortasında yapılacak seçimde muhalefetin mecliste çoğunluğu elde etmesine; buna karşılık Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ve bu yüzden yılın ikinci yarısının siyasi kriz ortamında geçmesine yol açabilir.

Gelelim gökyüzünün 2023’teki belki de en önemli olayına. Paranın gezegeni Venüs, Güneş’in ve Altın’ın burcu Aslan’da geri gidecek. İşte, Amerikan Merkez Bankası FED’in 2022’de aldığı önlemler enflasyona çare olmayacak, deme sebebim bu! ABD’deki enflasyon bu gökyüzü altında kolay düşmez! Bu işin seneye biteceğini düşünenler varsa söylemeliyim ki, bu bir hayal.

Bu durum Dünya’da pek çok ülkede devalüasyonlara sebep olabilir. Ülkemizin ise para kaynakları bölgesinde sorun olarak aktif olacak. İşte, ajandaya not edilmesi gereken bir tarih aralığı daha! Venüs’ün geri harekette olacağı 24 Temmuz-4 Eylül.

Ayrıca, Jüpiter’in 11 Ağustos’ta Uranüs ve 22 Ağustos’ta geri giden Venüs ile zor açılar yapacağı tarihleri de kaydetmeyi unutmayın.

Plüton ile Jüpiter’in Yay burcunda kavuşum yaptığı 2007 Aralık ayından bu yana, Yay burcunun konusu olan hukuk, yüksek eğitim ve inançlar konusunda krizler yaşandı. Plüton’un Oğlak burcuna geçtiği 2008 Ocak ayından bu yana ise dünyada yönetimlerin, yöneticilerin baskısını üzerimizde hissettiğimiz, gücün iktidarlarda ve büyük servet sahiplerinde toplanması sonucu insanların kendi hayatlarını kontrol etme güçlerinin azaldığı, insanlığın boyun eğdirildiği bir dönem oldu. Plüton, 24 Mart 2023’te Kova burcuna geçmesiyle birlikte, kendini Kova burcu konularındaki krizlerle göstermeye başlayacak. Ki bu dönem, insanların baskılardan kurtulmak isteyeceği, kendi varoluş sebeplerini arayacağı, toplulukların sahip olduğu kendi güçlerini fark edecekleri bir zaman olarak geliyor. 

Plüton Haziran ayında tekrar Oğlak burcuna dönecek ve sene sonuna kadar da orada kalacak, yani yine eski halimize döneceğiz; yönetsel ve toplumsal sorunlarla yüzleşeceğiz.

Ancak, 2024 Kasım ayında Plüton’un Kova burcuna tam yerleşmesiyle birlikte, artık kimse dönüşümün önüne geçemeyecek. İnsanlar varoluşlarından kaynaklanan her birimizin içinde olan gerçeği, bireysel ve toplumsal olarak fark edecek. 

Bundan sonrası artık bilgeliğin yükselişi…
Bilgeliğin yükselişi başlayacak!

Bilgi teknolojileri yücelecek. Geçtiğimiz 15 yılda üretim, sanayi önemliydi, buradan sonra ise yaratıcılık dünyaya hâkim olacak ve teknoloji dünyayı değiştirecek.
Bugüne kadar hep zekâ ve duygusal zeka konuşuldu. Artık kalp gözü konuşulacak; sevgi, şefkat konuşulacak. Kalp gözümüz ile baktığımızda kalpten gelen farklı bir zekâmız olduğunu göreceğiz ve ona odaklanacağız. Yaşanacak bu Plüton Kova döneminde, enerji varlık olduğumuzu fark edeceğiz. Hepimiz, aslında aynı bütünün parçalarıyız.

Tabii bu dönüşüm kolay olmayacak! Şimdiden bunun farkına varmaya başlayanlar, bunun üzerine çalışanlar, kendi yolunu arayanlar, kendi iç yolculuğuna çıkanlar bu döneme şimdiden hazırlanmış olacaklar.

2023’ün ilk yarısında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mars, Merkür ve Satürn’ünün karşısından geçecek olan Jüpiter, hükümeti ve yönetimi gösteren bölgede seyredecek… Konusu muhalefet ve hükümet. 2023’ün ikinci yarısında ise Jüpiter’in Plüton’a açısı, Meclis ve bankacılık konularında krizlere yol açacak. Ancak bu krizin sebep olduğu dönüşüm ve değişimler, Türkiye için çok pozitif olacak. Bunun sebebi, Jüpiter’in Türkiye’nin Kuzey Ay Düğümü’ne, Plüton’un ise Türkiye Cumhuriyeti haritasının Mars’ına 120 derecelik açı yaparak ilerleyecek olması. 

Evet, önümüzde çok zorlayıcı bir dönem var ancak daha sonra Türkiye’nin önü çok açılacak. İşte bugünlere hazırlanmak gerek. Teknoloji ve Bilgelik…

Jüpiter Plüton kareleri, askeri ve polisiye olayları da ifade eder, bu açı dünya üzerinde olacağından pek çok ülkeyi de etkisi altına alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneş’ine kare açı yapacak olan Plüton Kova, Mart sonundan başlayarak Haziran ayına kadar askeri ve polisiye problemlere de dikkat etmek gerektiğini hatırlatır. 2023’e zaten 2022 senesinde meydana gelen retro Mars problemleri ile başlıyoruz. Bu durum, dünya üzerinde savaş konularının gündemimizde devam edeceğini, hatta dozunu arttırabileceğini düşündürüyor.

2023 senesinin bir önemli burç değişimi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Satürn gezegeninin Balık burcuna geçmesi ile gerçekleşti. Tarih manidar, geçen yıl dikkat çektiğim, dişi enerjinin ve kadınların güçlenmesi durumu, 2023 senesinde de devam edecek. Satürn Balık burcunda iken gizli düşmanlardan zarar görmeyi ve bu konuda alınacak dersleri bize hatırlatır. Neyse ki Türkiye güneşine olumlu açı yaparak bizi tatlı tatlı olgunlaştıracaktır.  Yalnız, parantez içinde Satürn’ün tatlı hali ne olabilir, demek zorundayım. Satürn Balık burcunda yoluna devam edecek. Fakat burada dikkat çeken bir husus, Satürn’ün Türkiye’nin Güney Ay Düğümü’nün bulunduğu bölgede bulunmasıdır, ki bu da yine problemli bir yapıdır! Satürn sınırları, Balık burcu ise sınırsızlığı ifade eder. Sınır kavramının çözüldüğü, benliğin dağıldığı durumlardır ve Satürn, Balık burcuna sınırları öğretmeye gelmiştir.

Satürn-Balık burcu geçişi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Ev’ini ve 10. Ev’ini etkisi altına alır. Yani bize ülke yönetimi, hukuk sistemi, akademisyenler, üniversiteler ve uzak ülkeler konularında dersler verecektir. 2025 Mayıs’ına kadar balık burcunda kalacak olan Satürn bize bu konularda pek çok şey öğretir, sınırları çizer, sınırları çizmek zorunda bırakır.

 
Evet, 2023 senesinin zaman yöneticileri, Satürn (sınırlar) ve Jüpiter (büyüme) gezegenleridir. Bu iki gezegen, finansal astrolojinin önemli yapılarıdır. Köklü değişikliklerin, krizlerin gezegeni Plüton’un burç değişimlerine baktık. 2023 senesinin yine çok önemli konusu olan Venüs’ün Aslan burcunda geri harekete geçeceğini söyledik.

Venüs tüm ilişkilerimizdir, Venüs para miktarımızdır aslında tüm ilişkilerimizi yönetir; Aslan burcunda altındır, kalptir, sevgidir. Yaşanacak sorunlar, bize sevginin kıymetini hatırlatır.

2023 yılında herkese kalpten sevgi,

altından bol kazanç dilerim

Aylin Çetiner

Finansal AstrologThis will close in 0 seconds